More fashion rental services are popping up all over the world. We wondered: If fashion rental is becoming the new norm, how will it influence fashion design? ...

We staan met zijn allen ervoor open om duurzame kleding te kopen. We zijn zelfs bereid om er meer voor te betalen! Deze feiten worden bevestigd door meerdere onderzoeken. Echter, in praktijk zien we dit onvoldoende terug in het daadwerkelijke koopgedrag van consumenten. En heel...