Onze visie op een duurzame mode-industrie.

“Duurzaamheid begint voor mij bij de wil om de wereld, en dus ook de mode-industrie, toekomstbestendiger te maken. Nieuwe business modellen en een diverser aanbod kunnen daarbij helpen, omdat zij het consumenten gemakkelijker maakt om daad bij het woord te voegen. Ik hoop daar met de Sustainable Fashion Gift Card aan bij te dragen.”

Nanette Hogervorst, founder SFGC

Toekomstbestendig

In onze huidige economie domineert het denken in groei middels het behalen van efficiëntie door standaardisering en centralisering. Denk aan monocultuur in de landbouw en fast fashion die in bulk wordt geproduceerd. Wij geloven niet in deze one size fits all-aanpak. Wij geloven wel in de kracht van diversiteit.

Zo is grote biodiversiteit van soorten immens belangrijk voor de veerkracht van de aarde. Ieder organisme, plant of dier, heeft zijn eigen rol voor het in balans houden van al het leven. Of denk aan gemengde teams bij bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat zij vaak creatiever zijn en beter presteren dan minder diverse teams. Vriendschappen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, zijn als bruggen tussen gemeenschappen. Zij kunnen bijdragen aan het behoudt van harmonie en vrede.

Diversiteit is ook essentieel voor een gebalanceerd economisch systeem. Bedrijven met een monopoliepositie zouden hun macht kunnen misbruiken door prijzen hoog te houden en onze privacy te schenden. En wanneer een handjevol ‘unicorns’ de banenmarkt domineert, zou dit onze arbeidsrechten in gevaar kunnen brengen. Een divers aanbod op de markt waar bedrijven met elkaar concurreren en er keus is voor consumenten en werknemers, is daarom wat ons betreft immens belangrijk.

“Only when life is at it most varied, vigorous, biodiverse, can we, humans, hope to thrive.”

David Attenborough in Our planet

Diversiteit

Fast fashion en de focus op kopen als dominant business model, past heel goed bij de mindset van onze huidige economie. Maar dat de huidige, westerse manier van leven niet toekomstbestendig is, bewijzen ontwikkelingen als klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit in onze natuur. En ook wij, mensen, hebben de natuur nodig om te kunnen (over)leven.

Dat betekent ook dat duurzame mode niet enkel gaat over duurzame kleding kopen. Een toekomstbestendige mode-industrie is wat ons betreft vele male diverser. Naast kopen zouden business modellen als kleding lenen, leasen, swappen, (laten) repareren, op maat laten maken, en meer, vanzelfsprekender moeten worden. Kleding zou duurzaam geproduceerd moeten worden, en tegelijkertijd hoeft zij niet altijd meer nieuw of fysiek te zijn. Innovators als The Fabricant laten zien dat kleding ook digitaal kan bestaan.

Dit grotere palet van manieren waarop we met onze kleding om kunnen gaan, geeft ruimte aan een divers aanbod van spelers op de markt. Het is aan de consument om te ontdekken wat bij hem of haar past. Diversiteit binnen de mode zou tevens verder moeten gaan dan het product zelf, maar ook een rol moeten spelen in de beelden die zij creëert. Rihanna’s Savage X Fenty Show is hiervan een prachtig voorbeeld.